Mateusz Bąkała


Mateusz Bąkała - koordynator / coordinator

mateusz@fundacja.wef.pl

Rola w organizacji: koordynacja projektów artystycznych, wydawniczych i edukacyjnych.

Role in the organization: coordination of artistic, education and publishing projects

Kompetencje:
- założyciel Mind Twisting Records
- współtwórca projektu kr39
- psycholog
- pomysłodawca i koordynator projektu Tiru Riru
- koordynator działalności wydawniczej fundacji i wydawnictwa WEFREC
- koordynator projektu Belarus Sound Art in Poland

Competence:
- founder of Mind Twisting Records
- co-founder of kr39 project
- psychologist
- originator and coordinator of Tiru Riru project
- coordinator of publishing activities of foundation and WEFREC label
- Belarus Sound Art in Poland project coordinator

Presonal links:
www.mindtwistingrecords.com
www.myspace.com/kimnasung(C) FST | contact@fundacja.wef.pl | Built with Indexhibit | THIS